У цьому огляді мова піде про використання сучасних технологій в торговельній галузі. Зараз вже складно уявити собі цю сферу без використання спеціалізованого програмного забезпечення (далі ПЗ), яке істотно полегшує проведення звітності та контроль основної діяльності підприємства. Це вже констатація факту, — з поступовим розвитком технологій і збільшенням обсягів продажів управляти торговим бізнесом без ПЗ стало практично неможливо, особливо якщо мова йде про специфіку оптової торгівлі та дистрибуції.

Основне завдання ланки дистрибуції в торгівлі полягає в об’єднанні постачальника продукції і кінцевого споживача незалежно від відстані, на якому вони знаходяться. Досить часто такий взаємозв’язок передбачає звернення до послуг посередника. Функції дистриб’ютора включають:

  • збір та проведення аналізу інтересів клієнтів;
  • робота над залученням і збереженням вже наявних клієнтів;
  • робота над збереженням необхідної кількості складських запасів;
  • управління замовленнями і поставками;
  • робота над транспортною, складською логістикою і т.д.

І саме для вирішення такого типу завдань в торговельній сфері вперше почали використовуватися інформаційні технології, зокрема автоматизовані системи обліку, які отримали широку популярність у нас, — мається на увазі програма 1С.

У торговому бізнесі дуже висока конкуренція, при цьому залучення клієнтів за допомогою цінової політики вже не є ефективним способом.

Саме тому багато підприємств обирають політику якісного та ефективного обслуговування клієнтів в якості основного способу боротьби з конкурентами. Для підвищення якості обслуговування використовуються наступні методи:

  • можливість автоматизованого оформлення замовлення товару;
  • взаємодія інформаційних систем продавця і покупця;
  • своєчасне інформування покупця про стан його замовлення і багато іншого.

Серед максимально адаптованих під торгові процеси конфігурацій, можна розглядати в якості бази програму 1С Управління торговим підприємством 8 (далі 1С УТП) — це спеціалізоване рішення, яке використовується для максимізації ефективності роботи будь-якого торгового підприємства. За допомогою програми 1С УТП керівники можуть контролювати діяльність свого підприємства, аналізувати ситуацію, що склалася і вчасно приймати рішення, необхідні для підтримки ефективного функціонування фірми. Крім того, підприємство отримує інструмент, який повністю підтримує податковий і бухгалтерський облік, — без необхідності стежити за змінами, використовуючи підтримку 1С ІТС, підприємство може отримувати регулярно оновлення системи з урахуванням всіх нововведень законодавства України.

Все це в комплексі допомагає швидше реагувати на тенденції в обслуговуванні клієнтів і працювати над поліпшенням якості та конкурентоспроможності послуг. Таким чином, за допомогою інформаційних технологій компанія вирішує безліч завдань з мінімальною затратою часу і зусиль.